Fort Jutphaas 3, 3439 LX Nieuwegein Contact 030-6031708

Historie van Fort Jutphaas

Geschiedenis

Bouw en ontstaan van het fort

Fort Jutphaas is gebouwd in 1820 als het eerste fort van de Hollandse waterlinie. De linie is aangelegd tussen 1815 en 1940. Het is een strook land van 85 kilometer lang en gemiddeld 5 kilometer breed tussen Muiden aan de voormalige Zuiderzee tot aan de Biesbosch in Noord Brabant.

De waterlinie is uniek in de wereld als verdedigingslinie. Het bestaat uit 50 verschillende forten die met elkaar verbonden zijn door duizend waterbouwkundige werken en militaire objecten. De bedoeling was om het gebied onder water te zetten in tijden van oorlog ter voorkoming dat de vijand Holland zou kunnen binnen vallen.

Brug Fort Jutphaas
Zijaanzicht Fort Jutphaas
Zijaanzicht Fort Jutphaas

Het fort tijdens de oorlog

Fort Jutphaas is relatief klein, de geschiedenis is echter groot. Aan het begin van de veertiende eeuw staat op de plek waar nu Fort Jutphaas staat, werd het kasteel Plettenburg gebouwd in opdracht van de burggraaf van Utrecht, Gijsbert uten Gooi. Rond 1840 is het in zeer slechte staat en wordt het afgebroken. In 1940 nemen de Duitsers het fort Jutphaas direct in. Ze gebruiken het als zend en ontvangst station ten behoeve van de coördinatie van de Duits vloot, met name de U-boten. De leiding van de eenheid is in handen van groot admiraal Karl Donitz, commandant van de Duitse Kriegsmarine. Hij verblijft regelmatig op het fort, maar voelt zich er niet veilig en slaapt ’s nachts elders. (Donitz werd op 30 april 1945 opvolger van Hitler). Vooral ’s nachts is er communicatie vanaf het fort, men maakt daarbij gebruik van een uitschuifbare zendmast. De geallieerden weten de zender te lokaliseren en bombarderen het fort meerdere malen. Na de oorlog wordt het fort gerepareerd, maar aan de voorzijde is nog steeds de enorme betonnen fundatie van de zendmast te zien.

In 1959 verkoopt defensie het fort aan jonkheer Calkoen en het krijgt de bestemming wijnkooperij/wijnhandel. Jonkheer Calkoen drijft de wijnhandel 26 jaar en verkoopt het fort in 1973 aan wijnkenner Kortekaas die de wijnhandel tot bloei bracht.

Huidige eigenaren

In 2008 na het overlijden van de heer Kortekaas wordt het fort over genomen door Fort Jutphaas BV. De huidige eigenaren zijn de gebroeders Rob en Marco Peek en de heer Rob Rietveld die gezamenlijk het fort een nieuwe (horeca)bestemming geven.

Foto’s wijnkelder

Wijnkelder Fort Jutphaas
Wijnkelder Fort Jutphaas
Wijnkelder Fort Jutphaas

Wijnkelder Fort Jutphaas
Wijnkelder Fort Jutphaas
Wijnkelder Fort Jutphaas

Wijnkelder Fort Jutphaas
Wijnkelder Fort Jutphaas
Wijnkelder Fort Jutphaas

Wijnkelder Fort Jutphaas
Wijnkelder Fort Jutphaas
Wijnkelder Fort Jutphaas

Wijnkelder Fort Jutphaas
Wijnkelder Fort Jutphaas
Wijnkelder Fort Jutphaas